Hodnota většiny nemovitostí (rodinných, bytových a občanských) od roku 2013 znatelně poklesne – 2. díl

Domů arrow_forward Novinky arrow_forward Hodnota většiny nemovitostí (rodinných, bytových a občanských) od roku 2013 znatelně poklesne – 2. díl

Názorný příklad na klasickém rodinném domě

Pro názorné posouzení jsem zvolil naprosto jednoduchý rodinný dům (viz. obr) obdélníkového půdorysu (11,65 m x 7,90 m) se sedlovou střechou nasazenou klasicky na pozednici nad konstrukcí stropu přízemí. Vytápěná – výpočtová plocha představuje přízemí + podkroví včetně vnitřních konstrukcí 158,30 m2, obvodová konstrukce domu je tvořena:

vnější stěna tl. 45 cm – cihla plná U=1,415 W/m2K U=0,25 W/m2K
střecha 10 cm polystyren + 5 cm heraklit U=0,5 W/m2K U=0,16 W/m2K
podlaha na terénu 6 cm bet. mazanina + 5 cm polystyren U=0,75 W/m2K U=0,3 W/m2K
okna dřevěná zdvojená U=2,28 W/m2K U=1,2 W/m2K

U je součinitel prostupu tepla konstrukcí, tímto součinitelem jsou dnes specifikovány tepelně izolační vlastnosti konstrukcí nebo též tepelně izolační požadavky na tyto konstrukce, v posledním sloupci jsou pro informaci a porovnání uvedeny hodnoty doporučené současnou tepelnou normou ČSN 75 05 40–2011, záměrně neuvádím hodnoty požadované, neboť s ohledem na současné ceny topných médií a především s ohledem na předpokládaný vývoj těchto cen (do roku 2020 se předpokládá 100% nárůst) je účelné volit tepelný odpor konstrukcí s jistou perspektivou.

Měrná spotřeba energie domu označována Ea = výpočtová roční spotřeba energie domu vyjádřená v kWh na m2 představuje potřebu energie na vytápění, přípravu teplé vody, větrání a osvětlení. V případě tohoto domu s běžnými konstrukcemi, které má většina stávajících rodinných domů Ea = 311 kWh/m2rok.

Dům s takovouto spotřebou energie je tedy ohodnocen jako G – mimořádně nehospodárný !!!

Energetický štítekPrůkaz energetické náročnosti budovy s tímto údajem jistě hodnotu domu zvedat nebude – spíše naopak, nehledě k tomu, že užívání tohoto domu se díky nákladům na provoz tohoto domu, které jsou zhruba na 3 násobku provozních nákladů domů splňujících požadavky momentálně platné ČSN 75 05 40 –2011, tedy domů, které se dnes běžně staví a které jsou Průkazem energetické náročnosti budovy označeny C – vyhovující, a více jak na 4 násobku provozních nákladů domů s parametry tzv. nízkoenergetických domů, které jsou dnes ze strany zájemců velice poptávané a Průkazem energetické náročnosti budovy jsou označeny B – úsporné.

Z klasického pouhého zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy majitel domu zjistí zásadní energetické hodnocení domu -zatřídění domu, měrnou energetickou náročnost domu i výpočtovou spotřebu energie na vytápění domu, přípravu teplé vody a osvětlení. Pouhé zpracování tohoto Průkazu ale majiteli domu nezodpoví zásadní otázku co, a jaká opatření mohou snížit energetickou náročnost jejich domu, co to bude stát a co to přinese.

Odpovědi na tyto otázky přináší Energetický posudek domu.

Kompletní článek na www.energetickyposudek.czJak na to?

1.
Nezávazná konzultace
Osobně, po emailu, Skypu apod. Vyjasnění požadavků klienta a všech potřebných informací. více
(Cca 1 hodina)
2.
Zpracování CN
Položková cenová nabídka na kompletní rozsah služeb, finální rozsah služeb je na volbě zákazníka. více
(Do 2 dnů od schůzky)
3.
Objednávka
Definování rozsahu díla, ceny, splátkového kalendáře, harmonogramu prací, potřebných podkladů. více
(Do 2 dnů od potvrzení CN)
4.
Zpracování projektu
Zpracování a dodání projektu rodinného domu v rozsahu dle objednávky a počtu 5 tištěných paré. více
(Cca 2 – 8 týdnů)
5.
Vyřízení povolení
Zastupování zákazníka při zajišťování potřebných stanovisek a podání žádosti o stavební povolení. více
(Cca 3 – 12 měsíců)
clear

    Nezávazná poptávka

    Odesláním poptávky, souhlasíte s podmínkami ochrany odobních údajů

    Pole s označením * je nutné vyplnit.