Územní rozhodnutí

Domů arrow_forward Naše služby arrow_forward arrow_forward Územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí

Dle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 183/2006 Sb. v aktuálním se jedná o paragrafy – §76 až §79 a §92 až §95.

Principiálně se jedná o rozhodnutí stavebního úřadu, který definuje umístění stavby v území, pro které je vydán územní, či regulační plán. Podkladem pro vydání územního rozhodnutí je projektová dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury. Územní rozhodnutí stanoví závaznou velikost, tvar (prostorové uspořádání) a polohu stavby v území. Vydané územní rozhodnutí platí 2 roky od nabytí právní moci.

Územní řízení je zahájeno dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Zjednodušené územní řízení

Stavební úřad může rozhodnout o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení a scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, nebo spojit se stavebním řízení jestliže:

Jak na to?

1.
Nezávazná konzultace
Osobně, po emailu, Skypu apod. Vyjasnění požadavků klienta a všech potřebných informací. více
(Cca 1 hodina)
2.
Zpracování CN
Položková cenová nabídka na kompletní rozsah služeb, finální rozsah služeb je na volbě zákazníka. více
(Do 2 dnů od schůzky)
3.
Objednávka
Definování rozsahu díla, ceny, splátkového kalendáře, harmonogramu prací, potřebných podkladů. více
(Do 2 dnů od potvrzení CN)
4.
Zpracování projektu
Zpracování a dodání projektu rodinného domu v rozsahu dle objednávky a počtu 5 tištěných paré. více
(Cca 2 – 8 týdnů)
5.
Vyřízení povolení
Zastupování zákazníka při zajišťování potřebných stanovisek a podání žádosti o stavební povolení. více
(Cca 3 – 12 měsíců)
clear

    Nezávazná poptávka

    Odesláním poptávky, souhlasíte s podmínkami ochrany odobních údajů

    Pole s označením * je nutné vyplnit.