České stavebnictví a bytová výstavba v číslech

Domů arrow_forward Novinky arrow_forward České stavebnictví a bytová výstavba v číslech

Zahájené byty podle forem výstavby

Již pátým rokem dochází k poklesu počtů zahájených bytů, přičemž největší propad je zaznamenán v kategorii bytových domů. V roce 2012 činila celková výstavba 23 853 bytů, což je v meziročním srovnání pokles o 13,4%, a celkově je tento počet zahajených bytů nejnižší od roku 1998. Dobré postavení v meziročním srovnání mají byty v domovech pro seniory a nové byty v nebytových budovách. Tyto kategorie však nemají na celkový vývoj téměř žádný vliv, jelikož se v těchto kategoriích jedná o nepatrné počty bytů.

2009 2010 2011 2012
Zahájené byty celkem 37 319 28 135 27 535 23 853
v rodinných domech 18 750 16 611 17 060 14 399
v bytových domech 11 045 5 798 5 013 4 022
ostatní 7 524 5 726 5 462 5 432

Dokončené byty podle forem výstavby

Z hlediska počtu dokončených bytů, došlo v roce 2012 k nárůstu o 2,9% oproti roku 2011. Nejvíce bytů bylo dokončeno v rodinných domech. Výrazněji však meziročně vzrostl počet dokončených bytů v bytových domech, kde po propadu v letech 2009 a 2010 došlo k nárůstu o 9,4%. Nárůst, stějně jako u zahájených bytů, zaznamenala kategorie bytů v domovech pro seniory a bytů vzniklých v nebytových prostorech. I zde mají tyto kategorie na celkový vývoj malý vliv.

2009 2010 2011 2012
Dokončené byty celkem 38 473 36 442 28 630 29 467
v rodinných domech 19 124 19 760 17 385 17 442
v bytových domech 13 766 10 912 6 487 7 095
ostatní 5 583 5 770 4 758 4 930

Územní struktura dokončených rodinných domů podle obytné plochy

Rozdíly průměrné velikosti dokončených bytů podle obytné plochy v jednotlivých krajích za poslední čtyři roky zachycuje následující tabulka.
Celkově se průměrná obytná plocha bytů v České republice snižuje, tento průměr pro rok 2012 činí 93,8 m2.
Plošně zdaleka největší byty byly stavěny na území hlavního města Prahy. Tato skutečnost souvisí s dodavatelskou výstavbou rodinných vil, které jsou budovány pro vyšší příjmové vrstvy obyvatelstva.

Naopak menší byty se v posledních letech stavěly v kraji Plzeňském, Kralovéhradeckém a zejména v kraji Moravskoslezském.

2009 2010 2011 2012
Průměrná obytná plocha 1 bytu v m2
Česká republika 95,7 96,1 95,7 95,3
Hlavní město Praha 118,5 106,6 115,0 117,3
Středočeský kraj 96,7 95,4 94,0 93,5
Jihočeský kraj 89,3 94,4 97,0 94,7
Plzeňský kraj 89,5 95,7 91,4 91,7
Karlovarský kraj 103,0 104,6 105,6 98,0
Ústecký kraj 98,9 98,3 97,5 96,5
Liberecký kraj 93,0 98,0 95,9 93,8
Královéhradecký kraj 92,0 90,1 88,2 90,2
Pardubický kraj 95,9 92,6 94,2 90,9
Kraj Vysočina 94,5 94,5 93,3 93,3
Jihomoravský kraj 93,1 96,4 94,2 93,5
Olomoucký kraj 90,5 92,2 90,5 93,0
Zlínský kraj 96,9 97,2 94,5 98,2
Moravskoslezský kraj 87,5 89,5 88,4 88,9


Průměrná hodnota za m2 obytné plochy v České republice je 35 000 Kč. Nejvíce si za m2 obytné plochy zaplatíme v hlavním městě a s odstupem i ve Středočeském kraji.

2009 2010 2011 2012
Průměrná hodnota 1 m2 obytné plochy v tis. Kč
Česká republika 33 34 35 35
Hlavní město Praha 43 44 48 49
Středočeský kraj 35 35 35 36
Jihočeský kraj 31 33 31 33
Plzeňský kraj 31 32 33 34
Karlovarský kraj 33 33 36 35
Ústecký kraj 31 31 33 33
Liberecký kraj 32 32 33 34
Královéhradecký kraj 32 34 34 34
Pardubický kraj 31 33 33 33
Kraj Vysočina 30 31 32 33
Jihomoravský kraj 33 33 34 34
Olomoucký kraj 32 33 33 33
Zlínský kraj 32 32 33 33
Moravskoslezský kraj 33 34 35 35

Struktura velikosti dokončených bytů v %

V rámci dokončených bytů v rodinných domech převažuje s 36,9% podílem výstavba 2 pojových bytů. Tato velikostní kategorie si mezi ostatními kategoriemi stále udržuje vedoucí postavení. Avšak vývoj bytů této velikostní kategorie zažil v roce 2011 stagnaci a v roce 2012 meziroční poklesl o 1,7%. Kategorie 3 pokojových bytů snížila svůj podíl o neuvěřitelných 4,3%. Naopak rostoucí tendenci v posledních letech zaznamenávají garsonky a menší byty.

2009 2010 2011 2012
Bytové domy celkem 100,0 100,0 100,0 100,0
garsoniery 6,6 5,6 7,4 13,7
1 pokojové 15,5 14,7 15,6 14,4
2 pokojové 39,7 38,8 38,6 36,9
3 pokojové 29,6 32,5 30,0 25,7
4 a více pokojové 7,6 8,4 8,4 9,3


Velikostní podíly dokončených bytů v rámci rodinných domů jsou zcela jiné. Nejvyšší podíl 41,2% zaujímá výstavba 4 pokojových bytů, dále pak 5-ti a více pokojových bytů (40,1%). Garsonky a 1 pokojové byty dohromady tvoří jedno procento z celkového podílu.

2009 2010 2011 2012
Rodinné domy celkem 100,0 100,0 100,0 100,0
garsoniery 0,3 0,3 0,3 0,3
1 pokojové 0,8 0,8 0,8 0,7
2 pokojové 3,3 2,9 3,3 3,1
3 pokojové 15,4 14,2 14,5 14,6
4 pokojové 40,5 40,6 40,5 41,2
5 a více pokojové 39,7 41,3 40,6 40,1

Dokončené byty podle svislé konstrukce

Další charakteristikou bytové výstavby je použitý materiál při výstavbě domů a bytů. Nové byty a domy jsou rozlišovány podle typu nosné konstrukce na zděné, montované, dřevěné a jiný druh použitého materiálu (vč. kombinací).

V rámci kategorie bytových domů bylo za rok 2012 postaveno celkem 321 domů a 7095 bytů. Zděné konstrukce jsou u bytových domů stále nejpoužívanějším materiálem při výstavbě. Podíl zděných konstrukcí je u bytových domů 73% a v rámci použití u jednotlivých bytů 54%.

2009 2010 2011 2012
Bytové domy celkem 556 430 298 312
zděné (cihly, tvárnice) 431 328 231 229
montované (panely) 11 22 7 11
dřevěné 3 13 5 4
111 67 55 68
Počet bytů celkem 13766 10912 6487 7095
zděné (cihly, tvárnice) 8827 6189 3866 3799
montované (panely) 464 718 290 345
dřevěné 16 95 38 28
jiný materiál včetně kombinací 4459 3910 2293 2923


Jiný vývoj zaznamenaly nosné konstrukce u nově dokončených rodinných domů. Nosné zdi bývaly v naprosté většině ze zděných materiálů, ale v posledních letech se jejich podíl výrazně snižuje. Zastoupení montovaných konstrukcí se v letech 2009-2011 drželo na podobné hladině, v roce 2012 však výstavba rodinných domů z těchto materiálů vzrostla o 54%. Zvyšuje se také zájem o dřevěné konstrukce rodinných domů, což je jednozanačně pozitivní tendence ekologicky úsporných staveb.

2009 2010 2011 2012
Rodinné domy celkem 18346 19122 16849 16929
zděné (cihly, tvárnice) 16450 16984 14678 14340
montované (panely) 302 370 334 514
dřevěné 1195 1332 1465 1699
jiný materiál včetně kombinací 399 436 372 376
Počet bytů celkem 19624 19760 17385 17442
zděné (cihly, tvárnice) 17177 17571 15159 14808
montované (panely) 308 380 344 518
dřevěné 1717 1358 1496 1733
jiný materiál včetně kombinací 422 451 386 383


Intenzita výstavby v České republice je ve srovnání s ostatními zeměmi EU podprůměrná. I když se v posledních pěti letech intenzita výstavby dostala na úroveň vyspělých zemí EU, stále není deficit, který Česká republika zažila v 90. letech 20. století, smazán. Proto je třeba udržovat vyšší intenzitu výstavby v delším období, aby se vybavenost bytového fondu ČR srovnala například s Německem, Rakouskem apod.

Zdroj: České stavebnictví v číslech 2012

Jak na to?

1.
Nezávazná konzultace
Osobně, po emailu, Skypu apod. Vyjasnění požadavků klienta a všech potřebných informací. více
(Cca 1 hodina)
2.
Zpracování CN
Položková cenová nabídka na kompletní rozsah služeb, finální rozsah služeb je na volbě zákazníka. více
(Do 2 dnů od schůzky)
3.
Objednávka
Definování rozsahu díla, ceny, splátkového kalendáře, harmonogramu prací, potřebných podkladů. více
(Do 2 dnů od potvrzení CN)
4.
Zpracování projektu
Zpracování a dodání projektu rodinného domu v rozsahu dle objednávky a počtu 5 tištěných paré. více
(Cca 2 – 8 týdnů)
5.
Vyřízení povolení
Zastupování zákazníka při zajišťování potřebných stanovisek a podání žádosti o stavební povolení. více
(Cca 3 – 12 měsíců)
clear

    Nezávazná poptávka

    Odesláním poptávky, souhlasíte s podmínkami ochrany odobních údajů

    Pole s označením * je nutné vyplnit.