Podmínky užití webu

Domů arrow_forward Podmínky užití webu

Tento webový server www.nasdum.cz (dále jen server) je majetkem společnosti Architektonická kancelář Křivka s.r.o. (IČ 25730037) a Atelier NÁŠ DŮM s.r.o. (IČ 25748602), (dále jen Provozovatel), kteří mají všechna práva vyhrazena. Přístup k tomuto serveru a jeho používání jsou povoleny podle těchto smluvních podmínek.

Ochrana duševního vlastnictví

Obsah serveru, zejména vizualizace rodinných domů, půdorysy, ukázky projektové dokumentace jako i samotná architektonická díla jsou registrována a podléhají autorské ochraně podle zákona 121/2000 Sb – Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Zhotovování napodobenin, kopií a jejich rozmnožování je trestné!

Obsah serveru včetně textů, obrázků, vizualizací, ochranných známek a obchodních značek můžete kopírovat za následujících podmínek:

 

Neposkytování záruky za úplnost a přesnost

Tento server může obsahovat části a odkazy na další internetové stránky, které nejsou udržovány nebo kontrolovány Provozovatelem a Provozovatel za obsah těchto stránek není odpovědný. Odkazy a části stránek třetích stran jsou uvedeny pouze pro vaše pohodlí, a to neznamená, že Provozovatel souhlasí s jejich obsahem nebo je nějak spojen s jejich provozovatelem.

Tento server může obsahovat texty s technickými nebo jinými nepřesnostmi či typografickými chybami, které mohou být opravovány podle výhradního uvážení Provozovatele. Opravy a změny na tomto serveru mohou být provedeny v kterýkoli pozdější den. Provozovatel může kdykoli provádět úpravy, zlepšení a/nebo změny ve smluvních podmínkách, zobrazených na tomto serveru nebo u produktů a služeb, na něž je zde uvedeno odvolání.

 

Odmítnutí zodpovědnosti

Provozovatel neponese v žádném případě zodpovědnost za jakékoli škody, včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod nebo jakýchkoli škod, které vzniknou jakýmkoli způsobem v důsledku přístupu, použití nebo neschopnosti přistupovat nebo používat server. Provozovatel rovněž nenese zodpovědnost za škody, které vzniknou v souvislosti s materiály, vlastnostmi nebo doporučeními a jakýmikoli informacemi uvedenými na tomto serveru.

Objednatel/zadavatel reklamy nese plnou odpovědnost za kvalitu, formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného na www.nasdum.cz s právními předpisy České republiky. Objednatel/zadavatel reklamy potvrzuje, že je oprávněným k výkonu veškerých práv k reklamnímu sdělení, které bude umístěno na www.nasdum.cz, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a dodaným podkladům pro prezentaci (texty, grafické materiály), a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese objednatel/zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a provozovateli náhradu vzniklé újmy. Nesplnění podmínek tohoto ustanovení opravňuje Provozovatele k odstranění závadného obsahu dodaného objednatelem/zadavatelem.

 

Osobní údaje a cookies

Přístup na Internetové stránky může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Užíváním těchto internetových stránek zároveň souhlasíte s ukládáním souborů cookies na Vaše zařízení, a to za účelem správného zobrazení internetových stránek a statistickými účely. Nastavení využívání a ukládání souborů cookies můžete změnit pomocí Vašeho prohlížeče nebo na internetové adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/.

 

Řídící právo a zákony

Tyto smluvní podmínky se budou řídit, budou vykládány a prováděny podle zákonů České republiky.

 

 

 

 

clear

    Nezávazná poptávka

    Odesláním poptávky, souhlasíte s podmínkami ochrany odobních údajů

    Pole s označením * je nutné vyplnit.