Všeobecné obchodní podmínky

Domů arrow_forward Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné při objednání a koupi typové projektové dokumentace a dalších projektů a služeb z nabídky firmy Architektonická kancelář Křivka s.r.o. (dále jen Zhotovitel). Typová projektová dokumentace je určena dle vyhlášky č.499/2006 Sb. k zahájení jednoho stavebního řízení i následnou realizaci jen jednoho rodinného domu na jedné konkrétní parcele.
 

Objednání projektové dokumentace

Předběžná objednávka typové projektové dokumentace z Zhotovitele nebo jiných nabízených služeb je možná prostřednictvím:

Na základě poskytnutých údajů bude připravena řádná objednávka / smlouva o dílu, která bude zákazníkovi zaslána k odsouhlasení a k podpisu.
 

Záloha a platební podmínky

Záloha na typový projekt a veškeré další služby a produkty činí 50% z aktuální ceny, pokud není v objednávce uvedeno jinak. Objednatel uhradí tuto částku na základě zálohové faktury nebo závazné objednávky (platí pro Malý projekt objednaný přes www.nasdum.cz) na účet 19-3149140267/0100 vedený u Komerční banky.

Objednávka bude akceptována po připsání platby (zálohy) za projektovou dokumentaci či další služby na účet Zhotovitele.
 

Storno objednávky

Stornování objednávky projektové dokumentace a dalších služeb nabízených Zhotovitelem je možné do 48 hodin od přijetí zálohy na účet firmy. V případě stornování zakázky objednatelem po 48 hodinách od přijetí zálohy propadá uhrazená záloha ve stanovené výši Zhotoviteli.

Stornování po převzetí dokumentace na pobočkách Zhotovitele nebo při doručení dopravní službou není možné. Zakázka, která má být doručena prostřednictvím České pošty, která bude poštou vrácena jako nevyzvednutá v řádném termínu a tedy nedoručená, bude 30 dnů po jejím vrácení považována za stornovanou a dokumentace bude skartována. Zakázka, která měla být po dokončení vyzvednuta v kanceláři Zhotovitele, nepřevzatá do 30 dní od dokončení se považuje za stornovanou a dokumentace bude skartována.

 

Termín dodání projektové dokumentace a služeb

Termínem dodání se rozumí den předání projektové dokumentace České poště, s.p. nebo den osobního převzetí projektu v kanceláři Zhotovitele objednatelem. Projektová dokumentace se zákazníkovi zasílá na dobírku jako obchodní balík po obdržení řádně vyplněné objednávky, uhrazení zálohy 50% z ceny objednávky (připsání částky na účet Zhotovitele) a dodání veškerých nutných podkladů.

 

Termíny dodání:

Typový Malý projekt – bez úprav

Typový Malý projekt – s úpravami

Typová projektová dokumentace beze změn a osazení

Typová dokumentace se změnami a osazením

O přesném termínu dodání projektové dokumentace či dalších služeb z nabídky Zhotovitele se zákazník může informovat osobně přímo v kanceláři, na tel. 211 155 190, nebo e-mailu info@nasdum.cz.

 

Víceparé projektové dokumentace rodinného domu

K projektové dokumentaci je možné doobjednat paré navíc tzv. víceparé. Cena jednoho víceparé je stanovena v ceníku služeb. Víceparé je možné doobjednat i dodatečně osobně v kanceláři, telefonicky nebo e-mailem. Doba dodání je 3 pracovní dny. Víceparé zasíláme na dobírku nebo si jej můžete osobně vyzvednout v kanceláři Zhotovitele a uhradit v hotovosti při převzetí.

Projektová dokumentace dodávaná Zhotovitelem je autorsky chráněna. Samovolné kopírování nebo šíření bez souhlasu autora díla je trestné a není povolené.

 

Ceny projektové dokumentace a služeb

Ceny za projektovou dokumentaci, další projekty a nabízené služby jsou uváděny včetně DPH a jsou účtovány dle platných ceníků služeb. Ceny za provedené úpravy v projektové dokumentaci jsou stanoveny individuálně dle rozsahu požadovaných úprav a změn. Za zasílání dokumentace prostřednictvím České pošty, s.p. je účtován poplatek za doručení / poštovné dle platného ceníku služeb České pošty, s.p..

 

Reklamace, odpovědnost za vady

Reklamaci projektové dokumentace je nutné podat písemnou formou, a to zasláním doporučeného dopisu na adresu Zhotovitele nebo e-mailem na adresu info@nasdum.cz. Doručení Vaší reklamace Vám písemně potvrdíme. V případě zamítnutí Vaší reklamace obdržíte od nás písemné odůvodnění. Oprávněnou reklamaci včetně případného odstranění vady v projektové dokumentaci vyřídíme bez zbytečného odkladu a podle složitosti reklamované vady, (odstranit) nejpozději do 30 dnů ode dne řádně uplatněné reklamace.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zákazník má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

 

Objednávka katalogu

Aktuální katalog v tištěné verzi lze objednat prostřednictvím internetových stránek. Cena katalogu a dobírky je uvedena v potvrzení objednávky, která je vždy zákazníkovi zaslána na vyplněnou e-mailovou adresu. Katalog včetně faktury je zasílán prostřednictvím České pošty, s.p. na dobírku, nebo jako doporučené psaní.

 

clear

    Nezávazná poptávka

    Odesláním poptávky, souhlasíte s podmínkami ochrany odobních údajů

    Pole s označením * je nutné vyplnit.