Jak vyřešit odpadní vody u rodinného domu

Domů arrow_forward Novinky arrow_forward Jak vyřešit odpadní vody u rodinného domu
Jak vyřešit odpadní vody u rodinného domu

Možnosti odvádění a čištění domácích odpadních vod

Podle českých zákonů musíte u každé stavby vyřešit nakládání s odpadními vodami. Porušení legislativy by se vám mohlo vymstít, úředníci by vás mohli „odměnit“ pokutou do výše 50 000 Kč. Jakou variantu si však vybrat? K septiku budete potřebovat kalové čerpadlo, jímku musíte pravidelně vyvážet a čistírna odpadních vod zase spotřebovává elektřinu. Jaká jsou další specifika jednotlivých možností?

Veřejná kanalizace

Pokud se nacházíte v místě, kam dosahuje veřejná kanalizace s čistírnou odpadních vod, nemusíte nic zdlouhavě řešit. Stačí se na kanalizační síť napojit přípojkou v zemi. Přípojka je však podle stavebního zákona stavbou, proto se její instalace neobejde bez informování úřadů.

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV)

Čističky odpadních vod u rodinných domů dokáží vyfiltrovat až 97 % znečištění. Samotná čistička bývá většinou tříkomorová – v první komoře se odpad hrubě předfiltruje, v druhé biologicky odbourá a ve třetí dočistí a hygienizuje. Následně vyčištěnou vodu můžete vypustit do povrchových či podzemních vod nebo do veřejné kanalizace bez čistírny, případně s ní klidně zalévat zahradu. Podle legislativy se jedná o vodní dílo, k její instalaci tedy budete potřebovat projektovou dokumentaci a povolení od stavebního a vodohospodářského úřadu.

Septik

Starší varianta čistírny odpadních vod mívá 2 nebo 3 komory. V těch se odpadní voda čistí přepadem, tedy přetékáním vody z povrchu do další části septiku, a pomocí sedimentace pevných částí. Součástí septiků jsou i bakterie a enzymy, které pomáhají usazený kal rozkládat. Ideálně by k septiku měl být instalován i dočišťovací filtr, který zbytkové nečistoty zachytí. Přečištěnou vodu pak můžete vypouštět podobně jako u ČOV. Zbytek sedimentu se musí případně vyvážet (alespoň 1× za rok). Výhodou však je, že septik ke své práci nepotřebuje připojení do elektřiny. I septik se považuje za vodní dílo a neobejdete se tedy bez stavebního povolení a souhlasu od vodohospodářského úřadu.

Žumpa, jímka

Žumpa čili jímka je bezodtoková nádrž na zachytávání odpadních vod. Ty se v ní nijak nečistí, a proto je nutné ji nechat pravidelně vyvážet fekálním vozem. U rodinných domů však jde o nejhorší variantu nakládání s odpadními vodami – neustálé vyvážení vás bude stát hodně financí i času.

Vybírejte podle vašich nároků a frekvence použití

Nejjednodušším způsobem, jak nakládat s odpadními vodami, je připojení na veřejnou kanalizaci. Pokud tuto možnost nemáte, odpad nejlépe vyčistíte za pomoci ČOV. Zastaralé typy septiků a žumpy se hodí spíše pro rekreačně obývané objekty, ve kterých není objem odpadních vod příliš velký. Před samotným nákupem si nezapomeňte spočítat, kolik odpadní vody vaše domácnost vyprodukuje, aby byl objem čistírny či nádrže dostačující.

Jak na to?

1.
Nezávazná konzultace
Osobně, po emailu, Skypu apod. Vyjasnění požadavků klienta a všech potřebných informací. více
(Cca 1 hodina)
2.
Zpracování CN
Položková cenová nabídka na kompletní rozsah služeb, finální rozsah služeb je na volbě zákazníka. více
(Do 2 dnů od schůzky)
3.
Objednávka
Definování rozsahu díla, ceny, splátkového kalendáře, harmonogramu prací, potřebných podkladů. více
(Do 2 dnů od potvrzení CN)
4.
Zpracování projektu
Zpracování a dodání projektu rodinného domu v rozsahu dle objednávky a počtu 5 tištěných paré. více
(Cca 2 – 8 týdnů)
5.
Vyřízení povolení
Zastupování zákazníka při zajišťování potřebných stanovisek a podání žádosti o stavební povolení. více
(Cca 3 – 12 měsíců)
clear

    Nezávazná poptávka

    Odesláním poptávky, souhlasíte s podmínkami ochrany odobních údajů

    Pole s označením * je nutné vyplnit.