Projekt rodinného domu do svahu

Domů arrow_forward Novinky arrow_forward Projekt rodinného domu do svahu
Projekt rodinného domu do svahu

Připravili jsme pro Vás ukázku několika individuálních rodinných domů ve svahu, které projektovala naše partnerská projekční společnost Architektonická kancelář Křivka (www.arch-krivka.cz).

Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

+420 211 1555 190

IRD Záhořany – vzorový dům SENUB

Rodinný dům osazený do svahu se sklonem 22° orientovaným jižně a navržený jako pasivní dům.

Přístup na parcelu je zespoda z veřejné komunikace, která je ve svahu v zářezu a zároveň v kolmém spádu na svah směrem východním. Možný sklon příjezdové komunikace a její napojení na veřejnou komunikaci určily umístění domu na parcele.

Rodinný dům je navržen jako třípodlažní objekt, kompaktního tvaru – kvádru orientovaný svojí delší stranou na jih, přičemž severní strana domu je ze 75% zapuštěna ve svahu.

1. NP vytváří podnož domu, ve které je umístěna pouze dvojgaráž a sklep. Toto podlaží je nevytápěné a proto je od zbývajících dvou obytných podlaží odděleno nejen funkčně, ale i konstrukčně tak aby nevznikaly žádné tepelné mosty zvyšující nároky na temperování
obytných podlaží. Propojení mezi tímto podlažím a 2. NP je krytým venkovním schodištěm
umístěným na východní – štítové straně domu. Jižní část této podnože je zároveň využita jako terasa 2. NP s přímým vstupem z obývacího pokoje, jídelny a kuchyně.

Vstup do domu je ve 2.NP ve východní – štítové fasádě, dispozice 2. NP respektuje nejen členění rodinného domu na veřejnou a soukromou část – zónu, ale i zónování pasivních domů, Zde jsou vytvořeny dvě zóny. V jižní – osluněné části jsou důsledně umístěny obytné místnosti s velkým prosklením, v tomto podlaží se jedná o obývací pokoj, jídelnu a kuchyň, Prostory částečně členěné s možností vzájemného oddělení, ale též otevření a vytvoření jednoho velkého společného prostoru. V severní zóně-části podlaží jsou situovány komunikační a vedlejší funkční prostory domu, což v tomto podlaží představuje vstup do domu přes zádveří, chodbu, jednoramenné schodiště propojující obytná podlaží, WC a technická místnost.
Po celé jižní straně domu je terasa vytvářející krytí spodního podlaží a umožňující v západní části přímé propojení tohoto podlaží se zahradou, zároveň tato terasa je nosnou konstrukcí jakési pergoly po celé jižní fasádě domu umožňující zastínění v letních měsících tak abychom zamezili přehřívání domu.

Horní 3. NP soukromá část domu dodržuje zónování spodního podlaží. Na jižní osluněné straně jsou umístěny obytné prostory domu, v tomto případě tři ložnice s okny orientovanými na jih. V severní části domu je schodiště, chodba, koupelna a komora, přes kterou je možný přímý vstup na parcelu. Z těchto prostor je přímo osvětlena pouze koupelna a to oknem orientovaným na západ.
Zastínění ložnic je navrženo venkovními mobilními žaluziemi.

Architektura domu – vnější forma domu vychází z požadavku kompaktnosti pro pasivní domy a charakteru okolní zástavby, který též ovlivnil použité materiály na fasádě.

IRD Švermov

Rodinný dům osazený do jižního svahu se sklonem 14°, s přístupem na parcelu a tedy i k domu zespoda, je sice řešen ve dvou podlažích nasunutých do svahu, s tím, že 1.NP je do svahu zapuštěno plně, 2. NP je do svahu nasunuto jen zčásti.

Obytná část domu je řešena v jednom podlaží 2.NP, lze tedy o domu hovořit prakticky jako o přizemním.

Obdélníková dispozice 2. NP je svojí delší stranou orientovaná na jih a sever, přičemž k jihu je maximálně prosklená. Zde jsou situovány obytné místnosti dělené na dvě části a to: první část tzv. veřejná je koncipovanou jako jeden velký prostor slučující funkci obytného pokoje, jídelny, kuchyňského koutu a haly se schodištěm. V této veřejné části domu je umístěna šatna, technická místnost, obě přístupné z haly a spíž navazující na kuchyňský kout.
Druhá tzv. soukromá část obsahuje tři pokoje – ložnice, pracovny dle vývoje potřeb uživatele a hygienické zázemí domu. Ze všech prostor a obytných místností je zaručen přímý přístup na zahradu a na terasu tvořenou stropní konstrukcí 1. NP.

V 1. NP je vstup do domu oproti dvojgaráži zasunut dovnitř dispozice a koncipován jako prosklená hala se schodištěm mající funkci zádveří. Do domu a této haly se vstupuje přes uzavřený nekrytý prostor (dvorek), ze kterého vede i venkovní schodiště na zahradu. Z této haly mimo nástup na schodiště propojující vstupní podlaží s obytným je přímý vstup do garáže a do komory.

Střecha 1. NP i střecha 2. NP vytváří jediné rovné plochy na parcele – jsou zatravněny a umožňují tak jejich funkční využití.

Architektonický výraz domu je naprosto jednouchý kvádr tvořený kombinací kamenných vertikálních hmot, velkých skleněných ploch a uzavřený masivní atikou tvořící horizontální vymezení celého objektu.

IRD Lety

Tento rodinný dům je osazen do svahu se sklonem 33° orientovaného jižně s mírným natočením na západ. Jediný přístup na pozemek je nejvyšší části.
Možná zastavěná plocha je dána dodržením předepsaných odstupů od hranic sousedních parcel a ochranným pásmem vrchního el. vedení.

Rodinný dům je řešen ve třech obytných podlažích zapuštěných do svahu s tím, že na střeše
3. NP. je řešeno parkování pro 2 osobní automobily.
Všechna tři podlaží propojuje schodiště situované v severovýchodní části domu.
Vstup do domu je situován ve 2. NP. V tomto podlaží mimo vstupu, zádveří a chodby je na severní straně rodinný dům plně zapuštěn do svahu. Na jižní stranu je orientován obývací pokoj s velkým prosklením umožňujícím výhled do údolí Berounky. Kuchyně tvoří s obývacím pokojem jeden prostor přímo propojený s obytnou terasou.

Ve 3. NP jsou v jižní osluněné části domu dvě samostatné ložnice umožňující
umístění dvojlůžka a šatních skříní, v severní části zapuštěné do svahu je opět mimo schodiště propojující jednotlivá podlaží také koupelna a technická místnost.
3. NP je oproti 2. NP částečně vykonzolováno tak, že vytváří krytí části obytné terasy 2.NP.
1. NP je uvažováno jako letní pobytová místnost s příslušným hygienickým zázemím a propojením se zahradou využitelnou částí parcely umožňující pobytové využití, mimo toto zařízení je zde umístěn hospodářský sklep.

Jak na to?

1.
Nezávazná konzultace
Osobně, po emailu, Skypu apod. Vyjasnění požadavků klienta a všech potřebných informací. více
(Cca 1 hodina)
2.
Zpracování CN
Položková cenová nabídka na kompletní rozsah služeb, finální rozsah služeb je na volbě zákazníka. více
(Do 2 dnů od schůzky)
3.
Objednávka
Definování rozsahu díla, ceny, splátkového kalendáře, harmonogramu prací, potřebných podkladů. více
(Do 2 dnů od potvrzení CN)
4.
Zpracování projektu
Zpracování a dodání projektu rodinného domu v rozsahu dle objednávky a počtu 5 tištěných paré. více
(Cca 2 – 8 týdnů)
5.
Vyřízení povolení
Zastupování zákazníka při zajišťování potřebných stanovisek a podání žádosti o stavební povolení. více
(Cca 3 – 12 měsíců)
clear

    Nezávazná poptávka

    Odesláním poptávky, souhlasíte s podmínkami ochrany odobních údajů

    Pole s označením * je nutné vyplnit.