Postavte si dům na pořádných základech!

Domů arrow_forward Novinky arrow_forward Postavte si dům na pořádných základech!

Představujeme Vám ELEGOHOUSE – nové systémově řešené základové konstrukce pro všechny typy rodinných domů. Díky integrované tepelné izolaci jsou tyto základy obzvlášť vhodné pro realizaci domů v nízkoenergetickém nebo dokonce v pasivním standardu.

Díky použití samozhutnitelného betonu je docílena dokonalá rovinatost a přesnost konstrukce, kterou oceníte ať při založení zděné stavby, montované konstrukce nebo provádění podlah.

Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby, přenáší celé zatížení do terénu a zároveň musí vytvořit stabilní podklad na různých typech zeminy. Pro současné novostavby, je vhodné volit takový systém, jenž dokáže skloubit statické i energetické nároky a zaručit dlouhodobou spolehlivost celé stavby na mnoho desítek let. Případné poruchy v základových konstrukcích významně ovlivní celou stavbu a velmi obtížně se odstraňují.

Při plánování stavby domu řeší architekt, projektant a především investor celou řadu závažných rozhodnutí. Prvním z nich může být volba základového systému, na kterém
bude dům stát. Možnosti realizace základové desky jsou následující:

Klasická základová deska, která je tvořena základovými pásy, hutněným podložím a finální železobetonovou deskou. Toto řešení vyžaduje dostatečné zhutnění podloží, aby nedocházelo k sesedání a tvorbě dutin pod deskou. Vzhledem k tomu, že je základová deska v přímém kontaktu s podložím, je velmi důležité i provedení kvalitní hydroizolace, aby se zamezilo vzlínání vlhkosti do stavby.
Tepelná izolace základů je při tomto řešení vkládána do skladby podlahy. Chceme-li dosáhnout minimálního součinitele prostupu tepla U = 0,2 až 0,1 W/m.K, je potřeba doplnit vrstvu izolace, který bývá i více než 30 cm silná. Deskové izolace z polystyrenu nebo minerální vaty vykazují při takto velkých tloušťkách poměrně značné dodatečné stlačení
a při zatížení podlah nábytkem, regály apod. dochází k sedání.

Základová deska na pěnoskle má ve srovnání s tradiční výstavbou na základových pásech jiné konstrukční řešení. Na vyhloubenou základovou spáru se umístí geotextilní vrstva a na ní se rozprostře násyp z pěnového skla o tloušťce až 600mm. Tato vrstva musí být opět zakryta geotextilií, která slouží jako podklad pro PE fólii. Na tuto skladbu se již přímo betonuje základová deska vyztužená armováním.
Vrstva z pěnového skla, které plní funkci tepelného izolantu. Deska je tedy ze spodní strany chráněna proti promrzání a již není třeba vkládat vysokou vrstvu izolace do skladby podlah.
Opět je nutné důkladné hutnění podkladu (pěnoskla), stejně tak provedení kvalitní hydroizolace na základové desce. Při použití pěnového skla v jílovitých zeminách je nezbytné vytvořit drenážní systém, aby nedošlo k zaplavení prostoru s pěnosklem vodou, což by následně významně snížilo tepelně izolačních vlastnosti.

Zakládání na extrudovaném polystyrenu – tento způsob zakládání je známý spíše v zahraničí, u nás je těchto realizací velmi málo. Je to způsobeno konzervativním přístupem k novým technologiím a výrobkům z polystyrenu. Výhodou tohoto systému je stabilita, vysoká únosnost, výborné izolační vlastnosti a úplné odbourání tepelných mostů. Desky extrudovaného polystyrénu vytváří tepelně a vlhkostně nepropustnou vanu, čímž dosáhneme ideální kombinace pro základovou konstrukci i rozsáhlých staveb – knihovny, školy, apod. Právě polystyren se v dnešní době řadí mezi nejpokrokovější stavební materiály a to hlavně díky jeho velmi dlouhé životnosti (simulace potvrzují více než 150 let), zdravotní nezávadnosti (neobsahuje lepidla), nenasákavosti, odolnosti vůči plísním a vysokým pevnostem přesahujících 700 kPa. Zakládání na tvrzeném polystyrenu je ideální řešení pro nesourodé zeminy. Nevýhodou je vyšší cena tohoto systému.

Základový systém ELEGOHOUSE je řešení, které eliminuje většinu nevýhod zmíněných postupů pro stavbu základových desek. Inovativní systémové řešení využívá kombinaci osvědčeného zakládání na pásech s horní samonosnou betonovou deskou, která je navržena podobně jako stropní konstrukce – není tedy závislá na provedení a stabilitě hutněného podsypu. Desku tvoří nosníky a masivní polystyrenové vložky. Ty slouží jednak jako tepelná izolace pod deskou a zároveň fungují jako ztracené bednění při betonáži. Tím, že je tepelná izolace nedílnou součástí konstrukce a pevně k ní přiléhá, aniž by však byla vystavena tlaku celé stavby, je dosaženo vysoké spolehlivosti a účinnosti.

Základová deska ELEGOHOUSE Izolační vložka systému ELEGOHOUSE


Konstrukce základové desky se vzduchovou mezerou nad terénem a vloženou tepelnou izolací má celou řadu předností, které významně zlepšují vlastnosti celé stavby a zároveň uspoří náklady při její realizaci a i při následném užívání.

Hlavní výhody základového systému ELEGOHOUSE

Tato technologie umožňuje dosáhnout nejnáročnějších požadavků nízkoenergetických a pasivních domů a zajistit spolehlivost stavby po mnoho desítek let bez závislosti na izolacích nebo změně hladiny spodní vody.

Reference
Základový systém ELEGOHOUSE byl na český trh uveden na jaře 2012. Během 1 roku bylo realizováno více než 50 staveb základových desek po celé České republice a to pro soukromé investory, tak i pro renomované stavební společnosti.

Společnost CEMEX ELEGOHOUSE, s.r.o. je dceřinou společností CEMEX Czech Republic s.r.o. a tím i součástí skupiny CEMEX, předního celosvětového výrobce a dodavatele hotových betonových směsí, cementu, kameniva, přísad a dalších stavebních materiálů.

Kontakt: CEMEX ELEGOHOUSE, s.r.o., Siemensova 2716/2, 155 00 Praha 5
Tel.: 800 11 12 12, E-mail: &#105&#110&#102&#111&#64&#99&#101&#109&#101&#120&#46&#99&#122, www.elegohouse.cz

Jak na to?

1.
Nezávazná konzultace
Osobně, po emailu, Skypu apod. Vyjasnění požadavků klienta a všech potřebných informací. více
(Cca 1 hodina)
2.
Zpracování CN
Položková cenová nabídka na kompletní rozsah služeb, finální rozsah služeb je na volbě zákazníka. více
(Do 2 dnů od schůzky)
3.
Objednávka
Definování rozsahu díla, ceny, splátkového kalendáře, harmonogramu prací, potřebných podkladů. více
(Do 2 dnů od potvrzení CN)
4.
Zpracování projektu
Zpracování a dodání projektu rodinného domu v rozsahu dle objednávky a počtu 5 tištěných paré. více
(Cca 2 – 8 týdnů)
5.
Vyřízení povolení
Zastupování zákazníka při zajišťování potřebných stanovisek a podání žádosti o stavební povolení. více
(Cca 3 – 12 měsíců)
clear

    Nezávazná poptávka

    Odesláním poptávky, souhlasíte s podmínkami ochrany odobních údajů

    Pole s označením * je nutné vyplnit.