Prodlužte si stavební sezónu použitím maltových směsí PROFIMIX se zimní úpravou

Domů arrow_forward Novinky arrow_forward Prodlužte si stavební sezónu použitím maltových směsí PROFIMIX se zimní úpravou

Za zimní období obecně pokládáme období mezi 1. listopadem a 31. březnem, případně období před i po tomto datu, kdy teplota v noci poklesne pod bod mrazu po sobě jdoucí 3 dny. Při dodržení několika základních zásad uvedených níže umožní zimní úpravy receptur tvrdnutí směsí i za nízkých teplot až do teploty -5°C. Díky tomu lze stavební sezónu prodloužit až o celý měsíc.

V letošním roce společnost KM Beta a.s. představila nový sortimentní produkt – broušené pálené a vápenopískové bloky, jejichž cena již zahrnuje potřebné množství lepidla včetně dodávky.

Cementové potěry se zimní úpravou

Cementové potěry KMB PROFIMIX CP 101 a CP 101 j, CP 102 a CP 102 j a CP 103 jsou suché cementové směsi určené pro zhotovení připojených i plovoucích betonových potěrů. Hodí se pro venkovní i vnitřní použití a na všechny běžné podkladové minerální materiály. Uplatní se také při výrobě betonových dílců (dlaždic, tvárnic).

Cementové potěry se zimní úpravou se vyrábějí s přísadou, která umožňuje tvrdnutí směsi i za nízkých teplot, max. však do teploty -5°C. Při kladení potěrů za těchto nízkých teplot je nutné dodržovat tyto zásady:

Při nedodržení těchto zásad může dojít ke statickým poruchám.

Přehled cementových potěrů KMB Profimix se zimní úpravou:

CP 101 Cementový potěr C 20 se zimní úpravou (20 N/mm2)
CP 101 j Cementový potěr C 20 jemný se zimní úpravou (20 N/mm2)
CP 102 Cementový potěr C 25 se zimní úpravou (25 N/mm2)
CP 102 j Cementový potěr C 25 jemný se zimní úpravou (25 N/mm2)
CP 103 Cementový potěr C 30 se zimní úpravou (30 N/mm2)

Zdící malty se zimní úpravou

Zdící cementové malty ZM 901, ZM 901 j a ZM 902 jsou určené ke zdění obvodového, nosného a výplňového zdiva a příček z klasických zdících prvků (plné i lehčené cihelné prvky, cihelné a betonové bloky a tvárnice), kde je vyžadována vyšší pevnost zdiva.

Zdící lehčená malta ZM 905 je vhodná zejména k ručnímu zdění prvků typu THERM se svislým děrováním. Hlavní předností této malty je větší odolnost proti objemovým změnám, a tím i ke snížení výskytu trhlin zejména v oblasti kopírování spár na omítce.

Zdící malta ZM 906 (lepidlo PB) je určena pro ruční tenkovrstvé zdění obvodového, nosného i příčkového zdiva z pórobetonových bloků a tvarovek, jak ve vnitřním, tak ve vnějším prostředí. Zdící prvky se kladou celoplošně na ložnou i styčnou spáru.

Zakládací malta ZM 910 je směs určená pro vyrovnání první vrstvy zdících materiálů na základové nebo stropní desce z broušených cihelných nebo pórobetonových bloků. Používá se i pro zakládání vápenopískových zdících prvků u nízkopodlažních budov. Rychle vytvrzuje a má vysoký počáteční nárůst pevnosti.

Tenkovrstvá zdící malta ZM 911 (Lepidlo CBC) je určená pro celoplošné zdění na tenkou spáru pro broušené cihelné bloky typu THERM. Je určena pro ruční zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí.

Tenkovrstvá zdící malta ZM 912 (Lepidlo CB) je vhodná pro tenkovrstvé zdění způsobem nanášení nebo namáčení na žebra broušených cihelných bloků typu THERM. Je určena pro vnější i vnitřní použití a pro ruční zpracování.

Vysokopevnostní a rychletuhnoucí zdící malta ZM 920 se uplatní při ručním zdění vápenopískových a betonových zdících prvků. Zajistí dokonalé spojení zděných prvků, navíc se využívá také jako zakládací malta pro horizontální vyrovnání první vrstvy. Vyznačuje se vysokou pevností a zvýšenou smykovou pevností ložných spár, má sníženou schopnost sesedání spáry vlivem vysoké hmotnosti zdícího materiálu. Je vhodná pro zdění nosného zdiva i zdění příček ve vnitřních i vnějších prostorech.

Tenkovrstvá zdící malta ZM 921 (Lepidlo SX) je určená k ručnímu tenkovrstvému zdění vápenopískových a betonových bloků, a to jak obvodového, tak nosného a výplňového zdiva ve vnitřním a vnějším prostředí.

Zdící tepelně izolační malta TM 501 se hodí k ručnímu i strojnímu zdění především cihelného zdiva, zejména pak tvárnic typu THERM a dalších lehčených materiálů (Liapor, pórobeton apod.). Hlavní předností této malty je její nízký součinitel tepelné vodivosti, snížení vzniku tepelných mostů ve spárách a zvýšení celkového tepelného odporu zdiva.

Zdící malty KMB Profimix se zimní úpravou se vyrábějí s přísadou, která umožňuje tvrdnutí malty i za nízkých teplot, max. však do teploty -5°C. Přesto je nutné při zdění za těchto nízkých teplot dodržovat níže uvedené zásady:

Přehled zdících malt KMB PROFIMIX se zimní úpravou:
ZM 901 Zdící cementová malta M 10 se zimní úpravou (10 N/mm2)
ZM 901 j Zdící cementová malta M 10 jemná se zimní úpravou (10 N/mm2)
ZM 902 Zdící cementová malta M 15 se zimní úpravou (15 N/mm2)
ZM 905 Zdící malta lehčená M 5 se zimní úpravou (5 N/mm2)
ZM 906 Zdící cementová malta pro pórobeton se zimní úpravou (5 N/mm2)
ZM 910 Zakládací malta pro broušené cihly se zimní úpravou (10 N/mm2)
ZM 911 Tenkovrstvá zdící malta na celoplošnou spáru – Lepidlo CBC se zimní úpravou (10 N/mm2)
ZM 912 Tenkovrstvá zdící malta lepení na žebra – Lepidlo CB se zimní úpravou (10 N/mm2)
ZM 920 Zdící malta pro vápenopískové a betonové bloky se zimní úpravou (20 N/mm2)
ZM 921 Tenkovrstvá zdící malta pro vápenopískové a betonové bloky – Lepidlo SX se zimní úpravou (pro vápenopískové cihly a betonové bloky 20 MPa)
TM 501 Tepelně izolační zdící malta se zimní úpravou (5 N/mm2)

Více o materiálech KMB Profimix najdete na stránkách www.kmb-profimix.cz, které brzy spustíme.

O společnosti KM Beta a.s.

Společnost KM Beta a.s., největší český výrobce betonové střešní krytiny, vápenopískových cihel a nyní i páleného systému a suchých maltových směsí je ryze českou firmou se sídlem v Hodoníně. Založena byla v listopadu 1996, čímž navázala na dlouholetou tradici výroby vápenopískových cihel a betonové střešní krytiny na jižní Moravě. Ta se datuje od roku 1912, kdy byl postaven v Bzenci – Přívozu závod na výrobu vápenopískových cihel. Ten vyrostl v blízkosti rozsáhlé lokality vátých křemičitých písků též nazývané Moravská Sahara, která dodnes slouží jako optimální surovinový zdroj pro výrobu. Tato lokalita je známá svými velmi kvalitními písky se stejnou zrnitostí, čímž je dosaženo velmi vysoké kvality výrobků. V roce 1982 byla zahájena výstavba výrobního závodu v Bzenci – Přívozu na výrobu betonové střešní krytiny. S výrobou se začalo v listopadu 1983, kdy byl zahájen zkušební provoz. V letech 1988 – 1989 byl v Kyjově postaven druhý závod na výrobu betonové krytiny. Od listopadu 2009 vlastní KM Beta a.s. také závod Cihelna Hodonín na výrobu páleného cihelného systému, jehož výrobní tradice začíná již v roce 1860. Nejnovějším závodem společnosti KM Beta a.s. je nedávno dokončený závod v Bzenci na výrobu maltových a omítkových směsí.

Jak na to?

1.
Nezávazná konzultace
Osobně, po emailu, Skypu apod. Vyjasnění požadavků klienta a všech potřebných informací. více
(Cca 1 hodina)
2.
Zpracování CN
Položková cenová nabídka na kompletní rozsah služeb, finální rozsah služeb je na volbě zákazníka. více
(Do 2 dnů od schůzky)
3.
Objednávka
Definování rozsahu díla, ceny, splátkového kalendáře, harmonogramu prací, potřebných podkladů. více
(Do 2 dnů od potvrzení CN)
4.
Zpracování projektu
Zpracování a dodání projektu rodinného domu v rozsahu dle objednávky a počtu 5 tištěných paré. více
(Cca 2 – 8 týdnů)
5.
Vyřízení povolení
Zastupování zákazníka při zajišťování potřebných stanovisek a podání žádosti o stavební povolení. více
(Cca 3 – 12 měsíců)
clear

    Nezávazná poptávka

    Odesláním poptávky, souhlasíte s podmínkami ochrany odobních údajů

    Pole s označením * je nutné vyplnit.