Finanční dostupnost

Domů arrow_forward Rádce stavebníka arrow_forward arrow_forward Finanční dostupnost
Finanční dostupnost

Cena výstavby rodinného domu je jedním z rozhodujících kriterií při jeho výběru. V konečném výběru může být rozhodující, ale v žádném případě nesmí být jediným kritériem. Při vyhodnocení finanční dostupnosti cena rodinného domu nepředstavuje celkovou investici.

Pořizovací náklady – celkovou investici na pořízení rodinného domu představují:

 

Pozemek

Cena pozemku pro výstavbu rodinného domu.

Průzkumové práce

Zaměření, případně vytyčení pozemku, geologický a hydrogeologický průzkum, radonový průzkum.

Projektové práce

Studie – návrh stavby, dokumentace pro stavební povolení, osazení domu na parcelu, prováděcí dokumentace, výkaz výměr a kontrolní rozpočet.

Inženýrská činnost

Zajištění řady stanovisek a vyjádření, která jsou nutná k doložení žádosti o stavební povolení (seznam požadovaných vyjádření vám dá příslušný stavební úřad). Tuto činnost lze zajistit vlastní činností, ale samozřejmě si ji můžete i objednat.

Rodinný dům – cena domu

Cenu ovlivňuje celá řada faktorů od ceny materiálů, které jsou značně rozdílné a které můžete svým výběrem ovlivnit, přes cenu práce jednotlivých dodavatelů, která je v jednotlivých regionech ČR různá (tu lze též do jisté míry ovlivnit výběrovým řízením), až po volbu standardu domu: rodinný dům splňující minimální požadavky tzv. dům s téměř nulovou spotřebou energie nebo pasivní rodinný dům.

Orientační ukazatele

Orientační ceny pro jednotlivé standardy rodinných domů:

rodinný dům s téměř nulovou spotřebou energie
cca 6 300,-Kč/m3 obestavěného prostoru

pasivní rodinný dům
cca 8 300,-Kč/m3 obestavěného prostoru

Přípojky

Orientační ukazatele ceny pro jednotlivá napojení rodinného domu do cca 20 m:

Vodovodní přípojka
cca 25 000,-Kč+DPH

Kanalizační přípojka
cca 30 000,-Kč+DPH

Elektropřípojka
cca 15 000,-Kč+DPH

Vjezd na pozemek – zpevněná plocha
cca 30 000,-Kč +DPH(cca 6×3 m)

Úprava okolí domu – oplocení

Oplocení – drátěné poplastované pletivo, výšky 200 cm
cca 1 500,-Kč+DPH/m

Oplocení – drátěné poplastované pletivo, výšky 200 cm s podezdívkou
cca 5 000,-Kč+DPH/m

Provozní náklady

Další neméně důležitou částí celkové ceny jsou provozní náklady. Ty představují částku, kterou je třeba vynaložit na fázi pořízení rodinného domu, ale představují částku, kterou budeme muset vynakládat již neustále každý měsíc, každý rok. Vzhledem ke skladbě této položky (rozhodující % představuje spotřeba energií) lze předpokládat postupný nárůst ceny provozních nákladů, kopírující nárůst cen energií.

 

Náklady dočasné

K těmto stálým položkám je třeba přičíst například splátku úvěru či hypotéky.

Tedy pro vyhodnocení finanční dostupnosti je třeba zvážit a vyhodnotit podstatně více položek než představuje pouhá cena domu.

Jak na to?

1.
Nezávazná konzultace
Osobně, po emailu, Skypu apod. Vyjasnění požadavků klienta a všech potřebných informací. více
(Cca 1 hodina)
2.
Zpracování CN
Položková cenová nabídka na kompletní rozsah služeb, finální rozsah služeb je na volbě zákazníka. více
(Do 2 dnů od schůzky)
3.
Objednávka
Definování rozsahu díla, ceny, splátkového kalendáře, harmonogramu prací, potřebných podkladů. více
(Do 2 dnů od potvrzení CN)
4.
Zpracování projektu
Zpracování a dodání projektu rodinného domu v rozsahu dle objednávky a počtu 5 tištěných paré. více
(Cca 2 – 8 týdnů)
5.
Vyřízení povolení
Zastupování zákazníka při zajišťování potřebných stanovisek a podání žádosti o stavební povolení. více
(Cca 3 – 12 měsíců)
clear

    Nezávazná poptávka

    Odesláním poptávky, souhlasíte s podmínkami ochrany odobních údajů

    Pole s označením * je nutné vyplnit.