Stavba základových konstrukcí

Domů arrow_forward Rádce stavebníka arrow_forward arrow_forward Stavba základových konstrukcí
Stavba základových konstrukcí

Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Na různých typech zeminy musí vytvořit stabilní podklad, který bude přenášet celé zatížení do terénu. Při volbě vhodného typu konstrukce je proto třeba zvážit, jaké bude zatížení základů vrchní stavbou a záleží i na stavu podloží, které je zjištěno geologickým průzkumem. Současně se musí brát v potaz i nároky na tepelnou izolaci a hydroizolaci základů, která zaručí dlouhodobou spolehlivost celé stavby na mnoho desítek let.

Možnosti realizace základové desky jsou následující:

Klasická základová deska

Je tvořena základovými pásy, hutněným štěrkovým podložím a finální železobetonovou deskou. Zásadní je dokonale zhutněné podloží, aby nedocházelo k sesedání a praskání desky. Toto řešení vyžaduje i kvalitní provedení hydroizolace, protože deska je v přímém kontaktu s podložím.
Tepelná izolace základů je při tomto řešení vkládána do skladby podlahy. Chceme-li dosáhnout minimálního součinitele prostupu tepla U = 0,2 až 0,1 W/m.K, je potřeba doplnit vrstvu izolace, který bývá i více než 30 cm silná. Deskové izolace z polystyrenu nebo minerální vaty vykazují při takto velkých tloušťkách poměrně značné dodatečné stlačení a při zatížení podlah dochází k sedání.
 

Základová deska na pěnoskle

Má ve srovnání s tradiční výstavbou na základových pásech jiné konstrukční řešení. Na vyhloubenou základovou spáru se umístí geotextilní vrstva a na ní se rozprostře násyp z pěnového skla o tloušťce až 600mm. Tato vrstva musí být opět zakryta geotextilií a PE fólií. Na tuto skladbu se již přímo betonuje základová deska vyztužená armováním.
Vrstva z pěnového skla plní funkci tepelného izolantu a základová deska je tedy ze spodní strany chráněna proti promrzání. Do skladby podlah již není třeba vkládat vysokou vrstvu tepelné izolace. Opět je nutné důkladné hutnění podkladu (pěnoskla), stejně tak provedení kvalitní hydroizolace na základové desce. Při použití pěnového skla v jílovitých zeminách je nezbytné vytvořit drenážní systém, aby nedošlo k zaplavení prostoru s pěnosklem vodou, což by následně významně snížilo tepelně izolačních vlastnosti.

Zakládání na extrudovaném polystyrenu

Tento způsob zakládání je známý spíše v zahraničí, u nás je těchto realizací velmi málo. Výhodou tohoto systému je stabilita, vysoká únosnost, výborné izolační vlastnosti a úplné odbourání tepelných mostů. Desky extrudovaného polystyrénu vytváří tepelně a vlhkostně nepropustnou vanu. Právě polystyren se v dnešní době řadí mezi nejpokrokovější stavební materiály a to hlavně díky jeho velmi dlouhé životnosti (simulace potvrzují více než 150 let), zdravotní nezávadnosti (neobsahuje lepidla), nenasákavosti, odolnosti vůči plísním a vysokým pevnostem přesahujících 700 kPa. Zakládání na tvrzeném polystyrenu je ideální řešení pro nesourodé zeminy. Nevýhodou je vyšší cena tohoto systému.
 

Moderní systémy zakládání staveb

Eliminují většinu nevýhod zmíněných postupů pro stavbu základových desek. Inovativní systémové řešení Elegohouse využívá kombinaci osvědčeného zakládání na pásech s horní samonosnou betonovou deskou, která je navržena podobně jako stropní konstrukce – není tedy závislá na provedení a stabilitě hutněného podsypu. Desku tvoří nosníky a masivní polystyrenové vložky. Ty slouží jednak jako tepelná izolace pod deskou a zároveň fungují jako ztracené bednění při betonáži. Tím, že je tepelná izolace nedílnou součástí konstrukce a pevně k ní přiléhá, aniž by však byla vystavena tlaku celé stavby, je dosaženo vysoké spolehlivosti a účinnosti.

 
Konstrukce základové desky se vzduchovou mezerou nad terénem a vloženou tepelnou izolací má celou řadu předností, které významně zlepšují vlastnosti celé stavby a zároveň uspoří náklady při realizaci následných konstrukcí.
 
Více informací naleznete na www.elegohouse.cz.

Jak na to?

1.
Nezávazná konzultace
Osobně, po emailu, Skypu apod. Vyjasnění požadavků klienta a všech potřebných informací. více
(Cca 1 hodina)
2.
Zpracování CN
Položková cenová nabídka na kompletní rozsah služeb, finální rozsah služeb je na volbě zákazníka. více
(Do 2 dnů od schůzky)
3.
Objednávka
Definování rozsahu díla, ceny, splátkového kalendáře, harmonogramu prací, potřebných podkladů. více
(Do 2 dnů od potvrzení CN)
4.
Zpracování projektu
Zpracování a dodání projektu rodinného domu v rozsahu dle objednávky a počtu 5 tištěných paré. více
(Cca 2 – 8 týdnů)
5.
Vyřízení povolení
Zastupování zákazníka při zajišťování potřebných stanovisek a podání žádosti o stavební povolení. více
(Cca 3 – 12 měsíců)
clear

    Nezávazná poptávka

    Odesláním poptávky, souhlasíte s podmínkami ochrany odobních údajů

    Pole s označením * je nutné vyplnit.