Dodavatel stavby

Domů arrow_forward Rádce stavebníka arrow_forward arrow_forward Dodavatel stavby
Dodavatel stavby

Pokud má stavebník autorizovanou projektovou dokumentaci na rodinný dům a má podanou žádost o stavební povolení, je nezbytné provést rozhodnutí, zda bude stavbu realizovat svépomocí nebo dodavatelsky tzv. „na klíč“ pomocí stavební firmy.

Realizace svépomocí

Pokud se rozhodnete, že budete realizovat stavbu svépomocí (stavba pro bydlení do 150m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím), je nutné zajistit si stavební dozor, není-li stavebník sám odborně způsobilý. Je třeba pamatovat tako na to, že stavební materiály budete nakupovat s 21% DPH.

Realizace se stavební firmou

Realizace stavby dodavatelsky odborně způsobilou stavební firmou je cestou jednoduší, protože rozsah stavby, termíny a ceny jsou dohodnuty ve smlouvě o dílo a jsou jasně dané záruční lhůty na celé dílo jako celek. Další nespornou výhodou je snížená sazba DPH ve výši 6%. Pro výběr zhotovitele stavby rodinného domu je nejvhodnější projekt stavby, který nejpřesněji definuje navržené stavební materiály. Ideálním doplňkem této dokumentace je výkaz výměr a ocenění, kde jsou jasně definovány po položkách užité stavební materiály. Smluvně lze rozdělit stavbu na základní etapy, a to hrubou stavbu, technické zařízení stavby včetně úpravy povrchů a kompletace stavby.

Jak vybrat dodavatele stavby

Pro výběr dodavatele stavby je výhodné oslovit více firem a nechat si od nich vypracovat cenovou nabídku dle projektu stavby a výkazu výměr, návrh smlouvy o dílo a doložení obdobných realizacích, které lze ověřit. Stavební firmu do výběrového řízení lze vybírat dle doporučení známých a jejich zkušeností, dle nabídky na internetu. K výběru stavební firmy doporučujeme přizvat i osobu, která bude vykonávat technický dozor investora nad realizovanou stavbou. Hlavním kritériem při výběru firmy je cena za realizaci stavby, proto je ideální, aby všechny firmy vyplnily identický výkaz výměr a ten byl následně přehledně kontrolovatelný. Pozor může nastat situace kdy nejnižší cena nebude nejvýhodnější, zde je nutné ověřit předchozí realizace. Dalším významným kritériem je záruční doba na dílo, zpravidla se pohybuje v rozmezí 3 až 4 let.

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo je nezbytný smluvní vztah mezi stavebníkem a dodavatelskou firmou (stavební podnikatel dle „stavebního“ zákona č.183/2006 Sb.) Smlouva o dílo musí nezbytně obsahovat termíny plnění jednotlivých etap stavby ve vazbě na ceny za provedení jednotlivých etap, záruční dobu, zádržné po předání díla na odstranění vad a nedodělků. Nedílnou součástí smlouvy o dílo musí být položkový rozpočet stavby. Smlouva o dílo mezi stavebníkem (fyzickou osobou) a stavebním podnikatelem (dodavatel stavby) bude uzavřena podle občanského zákoníku.

Jak na to?

1.
Nezávazná konzultace
Osobně, po emailu, Skypu apod. Vyjasnění požadavků klienta a všech potřebných informací. více
(Cca 1 hodina)
2.
Zpracování CN
Položková cenová nabídka na kompletní rozsah služeb, finální rozsah služeb je na volbě zákazníka. více
(Do 2 dnů od schůzky)
3.
Objednávka
Definování rozsahu díla, ceny, splátkového kalendáře, harmonogramu prací, potřebných podkladů. více
(Do 2 dnů od potvrzení CN)
4.
Zpracování projektu
Zpracování a dodání projektu rodinného domu v rozsahu dle objednávky a počtu 5 tištěných paré. více
(Cca 2 – 8 týdnů)
5.
Vyřízení povolení
Zastupování zákazníka při zajišťování potřebných stanovisek a podání žádosti o stavební povolení. více
(Cca 3 – 12 měsíců)
clear

    Nezávazná poptávka

    Odesláním poptávky, souhlasíte s podmínkami ochrany odobních údajů

    Pole s označením * je nutné vyplnit.