Hrubá stavba

Domů arrow_forward Rádce stavebníka arrow_forward arrow_forward Hrubá stavba
Hrubá stavba

Struční popis etap výstavby hrubé stavby rodinného domu.

Zemní práce

Zemní práce zahrnují nejprve sejmutí ornice a její uložení na stavebním pozemku. Následuje přesné vytyčení stavby a výkop zeminy pro základové rýhy základů. Pokud je dům podsklepený, provede se výkop stavební jámy podsklepené části a následně rýhy pro základové pasy. V této fázi výstavby je výhodné vytyčit a připravit trasy pro instalace vedoucí v úrovni základů pod podkladní betonovou mazaninou. Před betonáží základů bude do výkopu položen zemnící pásek.

Zakládání objektu

Ideální navržené založení stavby rodinného domu je na monolitických betonových základových pasech s nadezdívkou krčků ze „ztraceného bednění“. Mezi tyto krčky budou provedeny ležaté rozvody kanalizace, přípojka vody, plynu, případně vzduchotechniky. Tyto sítě budou vytaženy nad podkladní vyztuženou betonovou mazaninu provedenou na základové konstrukci.

Izolace proti vodě a radonu

Tyto izolace se dají realizovat v jedné úrovni (dle radonového indexu pozemku). Ideální je použít kompletní systém od jednoho dodavatele, a to na bázi bitumenové stěrky vyztužené perlinkou. Pokud je dům podsklepen bude ve stejném systému provedena celá izolace spodní stavby, tedy vodorovné a svislé plochy.

Odvodnění

Dle podmínek v místě stavby je nutné řešit likvidaci dešťových vod a po případě podzemních vod ohrožujících základovou spáru. Pro likvidaci dešťových vod je běžné použít uceleného systému, který řeší akumulaci dešťové vody například pro zálivku v suchém období.

Přípojky

Veškeré napojení objektu na inženýrské sítě musí být navrženo v projektové dokumentaci, projednáno a schváleno správci a majiteli jednotlivých sítí. Správci inženýrských sítí dají technické podmínky pro napojení navrhované novostavby rodinného domu. Pro výstavbu přípojek je nezbytné koordinace postupu prací a to tak, že trasy přípojek pod vlastní stavbou budou provedeny v předstihu, před provedením podkladní betonové mazaniny.

Nosné zdivo

V současné době je dostupné velká škála materiálů na obvodové zdivo. Základními materiály jsou keramické pálené, betonové, betonové lehčené, dřevocementové. Je důležité rozdělit zdivo podle polohy ve stavbě, a to na vnitřní zdivo, plní pouze nosnou funkci a obvodové zdivo, které plní funkci nosnou a tepelně izolační.

 

Jak na to?

1.
Nezávazná konzultace
Osobně, po emailu, Skypu apod. Vyjasnění požadavků klienta a všech potřebných informací. více
(Cca 1 hodina)
2.
Zpracování CN
Položková cenová nabídka na kompletní rozsah služeb, finální rozsah služeb je na volbě zákazníka. více
(Do 2 dnů od schůzky)
3.
Objednávka
Definování rozsahu díla, ceny, splátkového kalendáře, harmonogramu prací, potřebných podkladů. více
(Do 2 dnů od potvrzení CN)
4.
Zpracování projektu
Zpracování a dodání projektu rodinného domu v rozsahu dle objednávky a počtu 5 tištěných paré. více
(Cca 2 – 8 týdnů)
5.
Vyřízení povolení
Zastupování zákazníka při zajišťování potřebných stanovisek a podání žádosti o stavební povolení. více
(Cca 3 – 12 měsíců)
clear

    Nezávazná poptávka

    Odesláním poptávky, souhlasíte s podmínkami ochrany odobních údajů

    Pole s označením * je nutné vyplnit.