Pozemek

Domů arrow_forward Rádce stavebníka arrow_forward arrow_forward Pozemek
Pozemek

Před zahájením stavebních prací na pozemku je nezbytné zajistit jeho přesné vytyčení dle katastrálních hranic. Stavební pozemek by měl být oplocen, nebo jinak zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob na stavbu.

Stromy a zeleň

Pozemek by měl být vyčištěn od nízké zeleně. Pokud jsou na pozemku stromy, nekolidují se stavbou, které budou zachovány i po realizaci stavby, je nutné tyto stromy v bezprostředním okolí stavby chránit bedněním, případně provádět častější zálivku. Pokud jsou na pozemku stavby stromy, které budou káceny, je nutné provést tyto práce ve vegetačním klidu a to na základě povolení ke kácení.

Elektřina a voda pro stavbu

Na pozemku by měl být zajištěn zdroj elektrické energie, tedy zavedena přípojka a osazen staveništní rozvaděč pro měření spotřebované energie. Dále by měla být zřízena vodovodní přípojka s fakturačním vodoměrem osazeným ve vodoměrné šachtě. Případně lze jako zdroj vody využít studnu ať už stávající nebo nově zřízenou. Pro zachycení staveništní vody je nutné zřídit sedimentační jímku, která bude vyvážena.

Jak na to?

1.
Nezávazná konzultace
Osobně, po emailu, Skypu apod. Vyjasnění požadavků klienta a všech potřebných informací. více
(Cca 1 hodina)
2.
Zpracování CN
Položková cenová nabídka na kompletní rozsah služeb, finální rozsah služeb je na volbě zákazníka. více
(Do 2 dnů od schůzky)
3.
Objednávka
Definování rozsahu díla, ceny, splátkového kalendáře, harmonogramu prací, potřebných podkladů. více
(Do 2 dnů od potvrzení CN)
4.
Zpracování projektu
Zpracování a dodání projektu rodinného domu v rozsahu dle objednávky a počtu 5 tištěných paré. více
(Cca 2 – 8 týdnů)
5.
Vyřízení povolení
Zastupování zákazníka při zajišťování potřebných stanovisek a podání žádosti o stavební povolení. více
(Cca 3 – 12 měsíců)
clear

    Nezávazná poptávka

    Odesláním poptávky, souhlasíte s podmínkami ochrany odobních údajů

    Pole s označením * je nutné vyplnit.