Stavební a statická část dokumentace samostatně k objednání

Domů arrow_forward Novinky arrow_forward Stavební a statická část dokumentace samostatně k objednání

Dokumentace je zpracována v podrobnosti pro stavební povolení a objednávat ji můžete již od 20 800 Kč + DPH. Dokumentace bude zpracována vždy pro konkrétního stavebníka na konkrétní parcelu.

Obsah dokumentace stavební + statické části

B) Souhrnná technická zpráva

D) Dokladová část

Autorizace

F) Dokumentace objektů

Architektonické a stavebně technické řešení

Zobrazuje a určuje polohu hlavních konstrukcí, stanovuje materiálové řešení konstrukcí v objektu, zobrazuje vzhled domu a popisuje hlavní prvky použité v objektu.
Textová část: technická zpráva

Výkresová část: půdorysy základů, podlaží, střechy, řez(y) a pohledy v měřítku 1:100

Stavebně konstrukční část

Řeší základní statiku rodinného domu.
Textová část: technická zpráva, statické posouzení – statický výpočet hlavní nosné konstrukce s hlavními nosnými prvky
Výkresová část: skladbu stropu a výkres krovu v měřítku 1:100

Jak na to?

1.
Nezávazná konzultace
Osobně, po emailu, Skypu apod. Vyjasnění požadavků klienta a všech potřebných informací. více
(Cca 1 hodina)
2.
Zpracování CN
Položková cenová nabídka na kompletní rozsah služeb, finální rozsah služeb je na volbě zákazníka. více
(Do 2 dnů od schůzky)
3.
Objednávka
Definování rozsahu díla, ceny, splátkového kalendáře, harmonogramu prací, potřebných podkladů. více
(Do 2 dnů od potvrzení CN)
4.
Zpracování projektu
Zpracování a dodání projektu rodinného domu v rozsahu dle objednávky a počtu 5 tištěných paré. více
(Cca 2 – 8 týdnů)
5.
Vyřízení povolení
Zastupování zákazníka při zajišťování potřebných stanovisek a podání žádosti o stavební povolení. více
(Cca 3 – 12 měsíců)
clear

    Nezávazná poptávka

    Odesláním poptávky, souhlasíte s podmínkami ochrany odobních údajů

    Pole s označením * je nutné vyplnit.